KURZ SLAŇOVÁNÍ

Obsah kurzu:
- slaňování za užití slaňovací osmy
- slańování za užití půllodního uzlu
- slaňování za užití slaňovacího kyblíku
- slaňovaní na tzv. pavouka
- zaseknutí lana ovinutím
- jištění při slaňování
- slaňování na dvojitém laně
-australské slanění

Cena: 400,-Kč
Termín přihlášení do 15.4.2016
Kontakt: tel. 732 912 964, e-mail: ikafkova1@seznam.cz

Možnost obědu přímu ve fortové pevnosti Křelov - rastaurace Citadela.