PRVNÍ POMOC NA CESTÁCH A VE SPORTU

Kurz první pomoci zaměřený na úskalí poskytování první pomoci, jak na cestách v přírodě, tak při provozování sportovních aktivit.
Kdy : 15.2.2015 od 13:00 hod. do 17:00 hod.
Kde: učebna Centra SEMAFOR, ul. Legionářská, Olomouc
Obsah kurzu:
1. Lékárnička na cesty,
2. Tísňové linky a Horská služba
3. CPR – techniky „over head“
4. Klíště a jeho nebezpečí,
5. Ošetření puchýřů
6. Pitný režim – termická poškození
7. podchlazení
8. Anfilaxie
9. Fixace končetin – použití dlahy sam splint, improvizace
10. Mozkolební trauma – fixace krku
11. Transport
Cena kurzu: 400,-
Přihlášky: do 10.2.2015 na e-mail: 4SWAT@seznam.cz, nebo na FACEBOOKu 
Kurz zakončen : osvědčením o absolvování 
Pozor : Omezený počet míst na deset posluchačů!