PRVNÍ POMOC V TAKTICKÝCH PODMÍNKÁCH

Pokud máte zájem vyzkoušet si jakým výcvikem musí projít CLS. Jaké je to zachraňovat zraněného spolubojovníka při bojové akci. Zlepšit si své znalosti v první pomoci ve zvlášť stresové situaci a v plné výstroji operátora. Zúčastněte se kurzu:

PRVNÍ POMOC V TAKTICKÉM PROSTŘEDÍ

Obsahem kurzu je:
1. Přiblížení k raněnému
2. Přenos zraněného do bezpečí
3. Péče při trvání palby
4. Následujicí péče
5. Zastavení krvácení
6. Zprůchodnění dýchacích cest
7. Poranění hrudníku
8. Zlomeniny končetin
9. Léčba šoku

Cena : 500,- kč
Výstupem z kurzu bude: Osvědčení o absolvování a manuál první pomoci v taktickém prostředí
Pozor: počet účastníků omezen na deset!!!