SEBEOBRANA PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

KMFC Olomouc ve spolupráci s FTK UP Olomouc sestavilili kurz sebeobrany pro nevidomé a slabozraké klienty organizace KYKLOP o.p.s.