Jak přežít útok AKTIVNÍHO STŘELCE

Aktivní střelec

-         Je vysoce agresivní pachatel, který v krátkém časovém období spáchá masovou vraždu. Zpravidla pomocí střelné zbraně či zbraní, někdy v kombinací s nástražným výbušným systémem.

-         Útok se odehrává v místech s vysokou hustotou obyvatelstva na malém prostoru ( nemocnice, školy, úřady apod.)

-         Oběťmi jsou obvykle náhodní lidé, není ale vyloučen případ záměrného vytipování obětí

Vzhledem k tomu, že nejen ve světě, ale i v České republice,  jsou útoky aktivních střelců čím dál častější,  vytvořily jsme projekt :

JAK PŘEŽÍT ÚTOK AKTIVNÍHO  STŘELCE

Projekt je učený pro žáky druhého stupně ZŠ a studenty středních škol a gymmnázií.

1.        Proč je tento projekt určen pro žáky a studenty

Školská zařízení patří do kategorie tzv. měkkých cílů. Což znamená, že se jedná o místo, kde je velké množství potenciálních cílů a je zde velký předpoklad nulového odporu.

2.       Proč je nutné připravit se na útok aktivního střelce

Vlastní útok aktivního střelce trvá v průměru 12 minut. Jelikož doba trvání působení aktivního střelce je velice krátká, jediná šance pro oběti útoku na přežití, je znát postup, jak se v rámci daných možností ukrýt či se bránit aktivnímu střelci. Není totiž reálné, aby během 12 minut byly schopny na místě útoku účinně zasáhnout bezpečnostní složky.

Výuka je rozdělena do dvou výukových bloků v délce 45 minut.

První výukový blok - teoretický, kdy se studenti seznámí s problematikou útoků aktivního střelce, historii těchto útoků, postupem bezpečnostních sborů a  jsou seznámeni s taktikou přežití v těchto situacích. Tato taktika vychází s programu RUN – HIDE – FIGHT. Jedná se o jednoduchý metodický postup, který vznikl na základě vyhodnocení událostí s aktivním střelcem a je vyučován po celém světě.

Druhý výukový blok -  praktický.  V něm se studenti v rámci modelových situací učí reagovat na útok aktivního střelce, především vyhodnotit situaci, určit postup a snažit se minimalizovat důsledky útoku, .

 

Pokud máte zájem o tento výukový program, kontaktujte nás!