PRVNÍ POMOC

 

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.
 
zdroj: Wikipedie
 
V rámci činnosti našeho spolku se jedná o jednu s oblastí, ve kterých se snažíme připravit studenty na zvládání krizových situací.
Výuku první pomoci provádíme formou interaktivních kurzů, kde každé probírané téma okamžitě prakticky procvičujeme a během modelových situací, si každý účastník vyzkouší své nově nabyté dovednosti.
V rámci našich kurzů učíme studenty, jak postupovat při poskytování první pomoci v městské aglomeraci, ale i v místech kde nelze spoléhat na brzký příjezd ZZS.
Naš výukové postupy jsou v souladu s doporučenimi ERC GUIDELINES.
Výstupem z našich kurzů je osvědčení o absolvování kurzu první pomoci a metodika.
 

Pro zájemce o výuku první pomoci kromě námi  vypsaných kurzů, realizujejeme i  kurzy pro organizace.

Pokud by jste měli zájem o náš systém, nebo kurz kontaktujte nás!

Nše služby již využily :

- MP Šternberk

- Gymnásium Zábřeh

- TSMO, a.s.

Pokud by jste měli zájem o náš kurz kontaktujte nás.