Projekty PRIMÁRNÍ PREVENCE

K.M.F.C.,z.s. nebere nutnou obranu pouze, jako pojem definovaný trestním zákoníkem, ale i jako primární prevenci proti různým patologickým jevům ohrožující společnost. Proto vznikly projekty primární prevence pro žáky a studenty základních a středních škol.
Jedná se o tyto projekty :
I. Projekt PRÁVNÍ MINIMUM – OBECNÉ PRÁVO
Projekt je určen studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.
Cílem projektu je seznámit studenty a žáky se základním právním minimem.
Projekt je realizován formou přednášky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní metoda a situační metoda.
Časová dotace 2 x 45 minut
Cena: 50,-Kč/student
Výuka je prováděna za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky.
Základní právní minimum
Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb
Zákon o přestupcích - č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb.,
Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi
- sankce v přestupkovém a trestním řízení
- trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých
- trestní postih a výchovná opatření nezletilých a mladistvých
- výkon trestu odnětí svobody
- krádež
- podávání alkoholu osobám mladších 18 let
- poškození cizí věci - sprejerství
- výtržnictví
- ublížení na zdraví
- nutná obrana
Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.
 
II. Projekt PRÁVNÍ MINIMUM – DOMÁCÍ NÁSILÍ
Projekt je určen studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.
Cílem projektu je seznámit studenty a žáky se základním právním minimem, kdy tato varianta přednášky je primárně zaměřena na problematiku domácího násilí.
Projekt je realizován formou přednášky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní a situační metoda.
Časová dotace 2 x 45 minut
Cena: 50,-Kč/student
Výuka je prováděna za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky.
Základní právní minimum
Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb
Zákon o přestupcích - č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi
- domácí násilí
- vykázání
- sankce v přestupkovém a trestním řízení
- trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých
- trestní postih a výchovná opatření nezletilých a mladistvých
- výkon trestu odnětí svobody
Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.
 
III. Projekt - KYBERŠIKANA, ŠIKANA A STALKING
Projekt je určen studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.
Cílem projektu je seznámit studenty a žáky se základním právním minimem, kdy tato varianta přednášky je primárně zaměřena na problematiku kyberšikany, šikany a stalkingu.
Projekt je realizován formou přednášky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní a situační metoda.
Časová dotace 2 x 45 minut
Cena: 50,-Kč/student
Výuka je prováděna za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky.
Základní právní minimum
Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb
Zákon o přestupcích
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi
- šikana a kyberšikana
- stalking
- specifikace přestupků a trestných činů vyplývajích z šikany a kyberšikany
- právní důsledky
- sankce v přestupkovém a trestním řízení
- trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých
- trestní postih a výchovná opatření nezletilých a mladistvých
Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.
 
IV. Projekt ALKOHOL , TABÁKOVÉ VÝROBKY, DROGY, GAMBLERSTVÍ
Cílem tohoto projektu je seznámit studenty středních škol a žáky 2. stupně ZŠ s problematikou drog s důrazem na prevenci, trestně-právní odpovědnost a důsledky na zdraví.
Časová dotace 2 x 45 minut
Cena: 50,-Kč/student
Přednáška je realizována za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní a situační metoda.
Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb
Zákon o přestupcích - č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi
- alkohol
- tabákové výrobky
- gamblerství
- členění drog
- specifikace drog
- marihuana
- důsledky užívání drog
- distribuce a výroba psychotropních a omamných látek
- trestní odpovědnost
- trestní postih
Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.
 
5. Projekt ZÁKLADY SEBEOBRANY
Cílem tohoto projektu je naučit studenty středních škol a gymnázií základy sebeobrany s odkazem na právní normy nutné obrany a krajní nouze.
Časová dotace 2 x 45 minut
Cena: 50,-Kč/student
Projekt je realizován za pomocí výkladu lektora, audiovizuální techniky a praktického cvičení probírané látky.
Výuka obsahuje:
- základy sebeobrany
- specifikace útočníka
- rozpoznání nebezpečí
- nefyzické komunikační prostředky
- definice pojmu nutná obrana
- definice pojmu krajní nouze
- modelové situace a praktický nácvik
- zásady komunikace s policií
- trestní odpovědnost
- trestní postih
Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.
 
6. Projekt AKTIVNÍ STŘELEC
Projekt je určen pro pedagogy, studenty středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.
Tento projekt je vypracován na základě vyhodnocování zkušeností a oficiálních postupů ozbrojených složek při zvládání situací AMOK. Jedná se o situce, kdy psychicky narušná osoba se zbraní naruší prostor školy za účelem usmrcení či zranění co nejvíce obětí. Projekt má za úkol naučit jak se chovat při výskytu a útoku tzv. Aktivního střelce.
Časová dotace 2 x 45 minut
Cena: 50,-Kč/ student
Výuka je prováděna formou modelových situací a výkladu lektora.
Výuka obsahuje:
- definice pojmu aktivní střelec
- rozpoznání nebezpečí
- útěk
- skrýš
- boj
- modelové situace
- komunikace s policií
Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.
 
Tyto projekty jsou primárně určeny pro žáky základních a studenty středních škol, ale není problém tyto projekty realizovat i pro dospělé studenty.
Pokud máte o některý z výše uvedených projektů zájem, kontaktujte přímo lektora.

I. Projekt PRÁVNÍ MINIMUM – OBECNÉ PRÁVO

Projekt je určen studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.

Cílem projektu je seznámit studenty a žáky se základním právním minimem.

Projekt je realizován formou přednášky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní metoda a situační metoda.

Časová dotace 2 x 45 minut

Cena: 70,-Kč/student

Výuka je prováděna za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky.

Základní právní minimum

Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb

Zákon o přestupcích - č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb.,

Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi

- sankce v přestupkovém a trestním řízení

- trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých

- trestní postih a výchovná opatření nezletilých a mladistvých

- výkon trestu odnětí svobody

- krádež

- podávání alkoholu osobám mladších 18 let

- poškození cizí věci - sprejerství

- výtržnictví

- ublížení na zdraví

- nutná obrana

Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.

 

II. Projekt PRÁVNÍ MINIMUM – DOMÁCÍ NÁSILÍ

Projekt je určen studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.

Cílem projektu je seznámit studenty a žáky se základním právním minimem, kdy tato varianta přednášky je primárně zaměřena na problematiku domácího násilí.

Projekt je realizován formou přednášky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní a situační metoda.

Časová dotace 2 x 45 minut

Cena: 70,-Kč/student

Výuka je prováděna za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky.

Základní právní minimum

Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb

Zákon o přestupcích - č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb.

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi

- domácí násilí

- vykázání

- sankce v přestupkovém a trestním řízení

- trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých

- trestní postih a výchovná opatření nezletilých a mladistvých

- výkon trestu odnětí svobody

Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.

 

III. Projekt - KYBERŠIKANA, ŠIKANA A STALKING

Projekt je určen studentům středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.

Cílem projektu je seznámit studenty a žáky se základním právním minimem, kdy tato varianta přednášky je primárně zaměřena na problematiku kyberšikany, šikany a stalkingu.

Projekt je realizován formou přednášky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní a situační metoda.

Časová dotace 2 x 45 minut

Cena: 70,-Kč/student

Výuka je prováděna za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky.

Základní právní minimum

Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb

Zákon o přestupcích

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi

- šikana a kyberšikana

- stalking

- specifikace přestupků a trestných činů vyplývajích z šikany a kyberšikany

- právní důsledky

- sankce v přestupkovém a trestním řízení

- trestně právní odpovědnost nezletilých a mladistvých

- trestní postih a výchovná opatření nezletilých a mladistvých

Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.

 

IV. Projekt ALKOHOL , TABÁKOVÉ VÝROBKY, DROGY, GAMBLERSTVÍ

Cílem tohoto projektu je seznámit studenty středních škol a žáky 2. stupně ZŠ s problematikou drog s důrazem na prevenci, trestně-právní odpovědnost a důsledky na zdraví.

Časová dotace 2 x 45 minut

Cena: 70,-Kč/student

Přednáška je realizována za pomocí výkladu lektora a audiovizuální techniky, kdy je rovněž použita dialogické metoda, diskuzní a situační metoda.

Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb

Zákon o přestupcích - č. 250/2016 Sb., č. 251/2016 Sb.

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže

- definice pojmů přestupku a trestného činu a rozdíl mezi nimi

- alkohol

- tabákové výrobky

- gamblerství

- členění drog

- specifikace drog

- marihuana

- důsledky užívání drog

- distribuce a výroba psychotropních a omamných látek

- trestní odpovědnost

- trestní postih

Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.

 

5. Projekt ZÁKLADY SEBEOBRANY

Cílem tohoto projektu je naučit studenty středních škol a gymnázií základy sebeobrany s odkazem na právní normy nutné obrany a krajní nouze.

Časová dotace 2 x 45 minut

Cena: 70,-Kč/student

Projekt je realizován za pomocí výkladu lektora, audiovizuální techniky a praktického cvičení probírané látky.

Výuka obsahuje:

- základy sebeobrany

- specifikace útočníka

- rozpoznání nebezpečí

- nefyzické komunikační prostředky

- definice pojmu nutná obrana

- definice pojmu krajní nouze

- modelové situace a praktický nácvik

- zásady komunikace s policií

- trestní odpovědnost

- trestní postih

Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.

 

6. Projekt AKTIVNÍ STŘELEC

Projekt je určen pro pedagogy, studenty středních škol a gymnázií a žákům 2. stupně ZŠ.

Tento projekt je vypracován na základě vyhodnocování zkušeností a oficiálních postupů ozbrojených složek při zvládání situací AMOK. Jedná se o situce, kdy psychicky narušná osoba se zbraní naruší prostor školy za účelem usmrcení či zranění co nejvíce obětí. Projekt má za úkol naučit jak se chovat při výskytu a útoku tzv. Aktivního střelce.

Časová dotace 2 x 45 minut

Cena: 70,-Kč/ student

Výuka je prováděna formou modelových situací a výkladu lektora.

Výuka obsahuje:

- definice pojmu aktivní střelec

- rozpoznání nebezpečí

- útěk

- skrýš

- boj

- modelové situace

- komunikace s policií

Lektor: Ivana Kafková, Dr.h.c.

 

Tyto projekty jsou primárně určeny pro žáky základních a studenty středních škol, ale není problém tyto projekty realizovat i pro dospělé studenty.

Pokud máte o některý z výše uvedených projektů zájem, kontaktujte přímo lektora.