Lezecké aktivity

Lezecké aktivity jsou také další oblastí činnosti našeho spolku.
Tyto aktivity rozvíjí, jak fyzickou, tak psychyckou odolnost.
 
Tyto aktivity realizujeme v rámci kurzů, kde učíme např.:
- slaňování ( přes půllodní uzel, kyblík, osmu,.....)
- šplhání na laně  ( jumarování, prusíkování,....)
- netradiční techniky slaňování ( pavouk, australák,...)
- záchrana/sebezáchrana
- improvizované techniky slaňování
- techniky uzlů