INTENZIVNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI – MASIVNÍ KRVÁCENÍ

Masivní krvácení je stav, při kterém dochází k rychlé ztrátě většího množství krve. To mohou způsobit všechny druhy řezných ran, především pak amputace. Typickým příznakem je pak bledost postiženého, krví nasáklý oděv, nebo krvavá kaluž na zemi a stříkající, nebo vytékání velkého množství krev z rány. Masivní krvácení bez urychlené pomoci zpravidla vede k velké krevní ztrátě s rozvíjením šoku a zástavou oběhu v důsledku vykrvácení. 

Proto je velice důležité zastavit nebo alespoň výrazně omezit krvácení. Zástava masivního krvácení má vždy přednost před vyšetřením dechu nebo zahájení kardiopulmonální resuscitace. Zavolání na tísňovou linku bývá v těchto situacích to nejmenší, co by měl každý udělat. Ale pak je tu doba, než dorazí kýžená pomoc v podobě zdravotníků. Stát a čekat u postiženého který pomalu upadá do šoku díky ztrátě krve je jedna možnost. Pokusit se zastavit krvácení dle hlasových pokynů operátora záchranné služby je tou lepší možností. Existuje ale možnost se tyto situace připravit, tedy absolvovat kurz první pomoci. Člověk, který absolvuje kurz, jehož náplní je intenzivní trénink stavění masivního krvácení bude daleko jistější, rozhodnější a rychlejší při provádění této činnosti v reálné situaci.

 Z tohoto důvodu jsme připravili 

INTENZIVNÍ KURZ PRVNÍ POMOCI – MASIVNÍ KRVÁCENÍ

 Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro osoby, které si chtějí obnovit a zdokonalit postupy zastavování masivního krvácení, dle aktuálních doporučení GUDELINES 2021. 

Kdy: 4.5.2023

Kde: Fort XVII, Křelov 

Čas: 13:00 –17:00 

Obsah kurzu: 

algoritmus zastavování masivního krvácení, 

použití turniketu 

obvazová technika

 zastavování junkčního krvácení

 pneumotorax 

Cena kurzu za osobu: 

500,- Kč – při platbě v hotovosti na místě 

300,- Kč – při platbě předem převodem na účet č. 1518858073/0800 do 30.4.2024

Délka kurzu: 3 hod 

Výstup z kurzu: Certifikát o účasti + praktický dárek 

Pozor! Kapacita kurzu je omezena na 12 osob! 

Přihlášky zasílejte do 30.4.2024 zprávou na FB, nebo na email: KMFC@seznam.cz