KMFC CUP 2022

 

K.M.F.C.,z.s. 

pořádá střeleckou soutěž, 

" KMFC CUP 2022" 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Pořadatel: K.M.F.C.,z.s. 

Hlavní rozhodčí: Martin Hruška 

Datum konání: 20.3.2022 

Místo konání: Střelnice GUNSPORT, suterén OD Timpo, Třída Svornosti 1177/57, Olomouc 

Pravidla: akční střelba na ZOMBIE terče 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Disciplíny: budou zveřejněny před začátkem střelecké situace

 KATEGORIE • jednotlivci 

PODMÍNKY ÚČASTI 

Zbraně a střelivo: 

• registrovaná krátká střelná zbraň, 

• nejméně 50 ks. střeliva, 

Není povoleno: 

• zbraně s odporem spouště menším než 1,5 kg 

• sportovní pouzdra na zbraň, 

• žádný druh optiky, kolimátorů, doiptrů či laserové zaměřovače, 

• svítící a zápalné střelivo, 

Podmínky: 

• střelec musí používat jen jednu a tutéž zbraň pro všechny disciplíny, 

• žádná závada není důvodem pro opakování disciplíny, 

• nejméně 2 ks zásobníků, 

• chrániče sluchu a zraku, 

• jednotlivé disciplíny se budou střílet bez nástřelu, 

• zásobník u sebe ne na zemi, 

Bezpečnost: 

A) pohyb se zbraní • v pouzdře či obalu, vybitá bez zásobníku, 

B) manipulace se zbraní • pouze ve vymezeném bezpečnostním prostoru bez střeliva a na palebné čáře po povelu, 

C) manipulace se střelivem • je možný příchod na palebnou čáru s nabitými zásobníky, 

D) dodržení bezpečné zóny • zbraň nesmí směřovat hlavní výškově nad rám terčů, stranově mimo prostor vymezený praporky,

 Zásadní porušení pravidel bezpečnosti, znamená okamžitou diskvalifikaci. 

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Časový rozvrh soutěže: 

8:30 – 8:50 – prezentace účastníků, 

8:50 - 9:00 - poučení střelců a vysvětlení střeleckých situací 

9:00 - zahájení střelby Vyhlášení výsledků do 30 min. po ukončení střeleb. 

Ceny: 

Pro první tři nejlepší: 

• diplomy • medaile 

• věcné ceny 

Žádný z účastníků neodejde s prázdnou :-)

 Přihlášky posílejte do 15.3.2022, správou na FB, nebo na e-mail: KMFC@seznam.cz