KURZ PRVNÍ POMOCI – INTENZIVNÍ TRÉNINK KPR

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je metoda, jejímž cílem je oddálení klinické smrti a zamezení nevratného poškození životně důležitých orgánů. Jedná se o nepřímou srdeční masáž a umělou plicní ventilaci, které dočasně suplují základní životní funkce – srdeční činnost a dýchání. Kardiopulmonální resuscitace se zpravidla provádí při zjištění známek zástavy oběhu – postižený je v bezvědomí a nedýchá normálně Poskytnou první pomoc při život ohrožujících stavech, což zástav krevního oběhu je, je morální povinností každého občana. Zavolání na tísňovou linku bývá v těchto situacích to nejmenší, co by měl každý udělat. 

Ale pak je tu doba, než dorazí kýžená pomoc v podobě zdravotníků. Stát a čekat u nehybného těla je jedna možnost. Pokusit se provádět nepřímou srdeční masáž dle hlasových pokynů operátora záchranné služby je tou lepší možností. Nejlepší možností ovšem je na se tyto situace připravit, tedy absolvovat kurz první pomoci. Člověk, který absolvuje kurz, jehož náplní je intenzivní trénink KPR bude daleko jistější při provádění předlékařské KPR. Ale hlavně daleko rychleji zjistí příznaky zástavy krevního oběhu a začne provádět KPR. 

Z tohoto důvodu jsme připravili 

KURZ PRVNÍ POMOCI – INTENZIVNÍ TRÉNINK KPR 

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro osoby, které si chtějí obnovit a zdokonalit postupy KPR, dle aktuálních doporučení GUDELINES 2021. 

Kdy: 22.6.2024 

Kde: Fort XVII, Křelov 

Čas: 13:00 – 16:00 hod. 

Obsah kurzu: 

- BLS

 - KPR 

– HANDS ONLY 

- KPR + použití polomasky 

- KPR + ambuvak 

- KPR + AED 

- modelové situace 

- obstrukce dýchacích cest 

- anafylaktický šok 

Cena kurzu za osobu: 

500,- Kč – při platbě v hotovosti na místě 

300,- Kč – při platbě předem převodem na účet č. 1518858073/0800 do 30.5.2024

Délka kurzu: 3 hod 

Výstup z kurzu: Certifikát o účasti + praktický dárek 

Pozor! Kapacita kurzu je omezena na 12 osob! 

Přihlášky zasílejte do 20.6.2024 zprávou na FB, nebo na email: KMFC@seznam.cz