KURZ PRVNÍ POMOCI – AUTONEHODA

Kurz je zaměřen na osvojení si technik a postupů poskytování první pomoci, při řešení život ohrožujících stavů, které mohou vzniknout při dopravní nehodě. 

Kurz je sestaven dle standardů a doporučení ERT GUIDELINES 2021. 

KDY: 12.9.2021 KDE: FORT XVII KŘELOV, Na Fortu 1, KŘELOV 

ČAS: 9:00 – 15:00 hod. 

DÉLKA KURZU: 6 hodin 

OBSAH KURZU: 

• postup na místě dopravní nehody 

• technická první pomoc 

• vyprošťování a transport 

• CPR 

• masivní krvácení 

• fraktury 

• popáleniny 

• improvizované techniky první pomoci 

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ: 

- certifikát o absolvování kurzu 

- manuál nejdůležitějších témat 

- malý dárek 

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO: 

- oběd v restauraci CITADELA 

CENA KURZU: 

- 500,- kč: při zaplacení do 6.9.2021, převodem na účet č. 1518858073/0800 

- 600,- kč: zaplaceno na místě kurzu v hotovosti 

POZOR: Počet účastníků je omezen na 12 lidí 

Přihlášky: Zasílejte do 6.9.2021 zprávou na FB, nebo na e-mai: KMFC @seznam.cz