KURZ PRVNÍ POMOCI – BODNOŘEZNÁ ZRANĚNÍ

 Kurz je zaměřen na osvojení si technik a taktiky poskytování první pomoci, při řešení život ohrožujících stavů, vyvolanými útokem na život a zdraví. Jedná se zejména o bodnořezná zranění, nebo střelná zranění.

 Kurz je sestaven dle standardů a doporučení ERT GUIDELINES 2021 a TCCC.

KDY: 12.6.2021 KDE: FORT XVII KŘELOV, Na Fortu 1, KŘELOV 

ČAS: 9:00 – 15:00 hod. 

DÉLKA KURZU: 6 hodin 

OBSAH KURZU:

 - taktika poskytování první pomoci 

- použití zaškrcovadla 

- použití tlakového obvazu 

- tamponáda 

- poranění dutiny břišní 

- poranění dutiny hrudní 

- primární vyšetření 

- transport 

- …............. 

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ: 

- certifikát o absolvování kurzu 

- manuál nejdůležitějších témat 

- malý dárek 

V CENĚ KURZU JE ZAHRNUTO: 

- oběd v restauraci CITADELA 

CENA KURZU: 

- 500,- kč: při zaplacení do 5.6.2021, převodem na účet č. 1518858073/0800 

- 600,- kč: zaplaceno na místě kurzu v hotovosti 

POZOR: Počet účastníků je omezen na 12 lidí 

Přihlášky: Zasílejte do 5.6.2021 zprávou na FB, nebo na e-mai: KMFC @seznam.cz