KURZ PRVNÍ POMOCI – DOPRAVNÍ NEHODA II.

KURZ PRVNÍ POMOCI – DOPRAVNÍ NEHODA II. 

Cílem kurzu je osvojení si technik a postupů poskytování první pomoci, při řešení život ohrožujících stavů, které mohou vzniknout při dopravní nehodě. 

Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci ostatním účastníkům silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. 

Kurz je sestaven dle standardů a doporučení ERT GUIDELINES 2021.

 KDY: 11.9.2022 

KDE: FORT XVII KŘELOV, Na Fortu 1, KŘELOV 

ČAS: 13:00 – 18:00 hod. 

DÉLKA KURZU: 5 hodin 

OBSAH KURZU: 

• postup na místě dopravní nehody 

• technická první pomoc 

• vyprošťování a transport 

• CPR 

• masivní krvácení 

• fraktury 

• popáleniny 

• improvizované techniky první pomoci 

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ: 

- certifikát o absolvování kurzu

 - manuál nejdůležitějších témat 

- malý dárek 

POZOR: Počet účastníků je omezen na 12 lidí 

Přihlášky: Zasílejte do 6.9.2022 zprávou na FB, nebo na e-mai: KMFC @seznam.cZ