KURZ PRVNÍ POMOCI – KRIZOVÝ STAV

KURZ PRVNÍ POMOCI – KRIZOVÝ STAV

Kurz je zaměřen na osvojení si technik a taktiky poskytování první pomoci, při řešení život ohrožujících stavů, vyvolanými útokem na život a zdraví, jak osobou, tak havárií. Jedná se zejména o bodnořezná zranění, střelná zranění nebo intoxikace.

 Kurz je sestaven dle standardů a doporučení ERC GUIDELINES 2021 a TCCC. 

KDY: 29.5.2022 

KDE: FORT XVII KŘELOV, Na Fortu 1, KŘELOV 

ČAS: 9:00 – 15:00 hod. 

DÉLKA KURZU: 6 hodin 

OBSAH KURZU: 

- taktika poskytování první pomoci 

- ochrana před ZHN 

- dekontaminace 

- použití zaškrcovadla 

- použití tlakového obvazu

 - tamponáda

 - poranění dutiny břišní 

- poranění dutiny hrudní 

- primární vyšetření 

- transport 

- …............. 

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ: 

- certifikát o absolvování kurzu 

- manuál nejdůležitějších témat 

- malý dárek 

POZOR: Počet účastníků je omezen na 12 lidí 

Pro lepší komfort při výcviku si vezměte vlastní plynovou masku! (masek k zapůjčení je dostatek) 

Přihlášky: Zasílejte do 20.5.2022 zprávou na FB, nebo na e-mai: KMFC @seznam.cz