KURZ PRVNÍ POMOCI – TRAUMA TRAINING I. - krvácení

Kurz první pomoci zaměřený na řešení nejvíce život ohrožujících stavů. Kurz je rozdělen na ti části. Teoretickou výuku praktickou výuku a modelové situace. Modelové situace budou postaveny tak aby se co nejvíce podobaly reálnému zranění a stresu který při řešení těchto situacích nastává. 

Kdy: 26. 8. 2018 

Čas: 13:00 – 18:00 

Kde : FORT XVII Křelov, Na Fortu 1, Křelov, 

Obsah kurzu: 

C- ABCD 

CPR 

Tepenné krvácení, 

Tepenné krvácení z krku 

Tepenné krvácení při otevřené zlomenině či zaražení předmět v ráně 

Amputace 

Otevřené zranění břišní dutiny 

Použití tlakového obvazu 

Použití škrtidla - eschmarch, turniket , T-swat,….... 

Improvizované techniky první pomoci 

Anfylaktický šok 

….......... 

Výstup: Osvědčení o absolvování kurzu 

Sebou : oblečení u kterého nevadí, že se ušpiní, poznámkový blok, 

Cena: 

500,- kč při uhrazení do 20.8.2018 

600,- kč na místě 

Pozor! Omezená kapacita max. osm účastníků! 

Kurz vede: Martin Hruška, Dr.h.c. - instruktor první pomoci, člen ČRR, 

Přihlášky a kontaktní spojení: 

Na Fb , nebo e-mail:KMFC@seznam.cz