KURZ PRVNÍ POMOCI - URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ

Vzhledem k tomu, že na běžných kurzech první pomoci je první pomoc u dětí probírána jen jako okrajová záležitost, rozhodli jsme se této problematice věnovat celý kurz. A to z důvodu toho, že práce s dětmi a samozřejmě i první pomoc u dětí má svá specifika. Cílem kurzu je účastníky seznámit a prakticky procvičit nejaktuálnějšími postupy v případech první pomoci u dětí. Dále seznámit a procvičit práci s pomůckami první pomoci , které nejsou tak známé. Kurz je vhodný jak pro rodiče, tak pro pracovníky pracující v školských nebo volno časových organizacích s dětmi. A samozřejmě pro širokou veřejnost. Protože hlavním cílem naších kuzů je vštípit účastníkům heslo „ Nebojme se pomáhat!“
 
KURZ PRVNÍ POMOCI - URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ
 
Kde : Konferenční sál Fort XVII Křelov
cena: 500,- kč ( v hotovosti na místě konání)
délka kurzu: cca. 4 hod
 
Obsah kurzu:
Resuscitace u dětí - praktický nácvik
Obstrukce dýchacích cest u dětí - praktický nácvik
Vybrané nemoci : Meningitida, epiglotitida, laringitida
Diabetes melitus - seznámení s použitím GlucaGenu
Alergie - seznámení s použitím Epipenu
Popáleniny
Otravy
Křečové stavy
Krvácení
Výstup : Osvědčení o absolvování kurzu
Pozor: Omezený počet účastníků na deset
Registrace: do 10.10.2017 na e-mail KMFC@seznam.cz
Kurz vede: Martin Hruška – instruktor první pomoci, člen ČRR

 

www.KMFC.czVzhledem k tomu, že na běžných kuzech první pomoci je první pomoc u dětí probírána jen jako okrajová záležitost, rozhodli jsme se této problematice věnovat celý kurz. A to z důvodu toho, že práce s dětmi a samozřejmě i první pomoc u dětí má svá specifika. Cílem kurzu je účastníky seznámit a prakticky procvičit nejaktuálnějšími postupy v případech první pomoci u dětí. Dále seznámit a procvičit práci s pomůckami první pomoci , které nejsou tak známé. Kurz je vhodný jak pro rodiče, tak pro pracovníky pracující v školských nebo volno časových organizacích s dětmi. A samozřejmě pro širokou veřejnost. Protože hlavním cílem naších kuzů je vštípit účastníkům heslo „ Nebojme se pomáhat!“
 
KURZ PRVNÍ POMOCI - URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ
 
Kde : Konferenční sál Fort XVII Křelov
cena: 500,- kč ( v hotovosti na místě konání)
délka kurzu: cca. 4 hod
 
Obsah kurzu:
Resuscitace u dětí - praktický nácvik
Obstrukce dýchacích cest u dětí - praktický nácvik
Vybrané nemoci : Meningitida, epiglotitida, laringitida
Diabetes melitus - seznámení s použitím GlucaGenu
Alergie - seznámení s použitím Epipenu
Popáleniny
Otravy
Křečové stavy
Krvácení
Výstup : Osvědčení o absolvování kurzu
Pozor: Omezený počet účastníků na deset
Registrace: do 10.10.2017 na e-mail KMFC@seznam.cz
Kurz vede: Martin Hruška – instruktor první pomoci, člen ČRR