KURZ PRVNÍ POMOCI - URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ

Vzhledem  k tomu, že na běžných kuzech první pomoci je první pomoc u dětí probírána jen jako okrajová záležitost, rozhodli jsme se této problematice věnovat celý kurz. A to z důvodu toho, že práce s dětmi a samozřejmě i první pomoc u dětí má svá specifika. Cílem kurzu je účastníky seznámit a prakticky procvičit nejaktuálnějšími postupy v případech první pomoci u dětí. Dále seznámit a procvičit práci s pomůckami první pomoci , které nejsou tak známé. Kurz je vhodný jak pro rodiče, tak pro pracovníky pracující v školských nebo volno časových organizacích s dětmi. A samozřejmě pro širokou veřejnost. Protože hlavním cílem naších kuzů je vštípit účastníkům heslo „ Nebojme se pomáhat!“

KURZ PRVNÍ POMOCI - URGENTNÍ STAVY U DĚTÍ

Kde : Učebna Autoškola MIKULKA , ul.  Mlýnská, Olomouc

cena: 400,- kč ( v hotovosti na místě konání)

délka kurzu: 4 hod

Obsah kurzu:

Resuscitace u dětí - praktický nácvik

Obstrukce dýchacích cest u dětí - praktický nácvik

Vybrané nemoci : Meningitida, epiglotitida, laringitida

Diabetes melitus - seznámení s použitím GlucaGenu

Alergie - seznámení s použitím Epipenu

Popáleniny

Otravy

Křečové stavy

Krvácení

 

Výstup : Osvědčení o absolvování kurzu

Pozor: Omezený počet účastníků

Registrace: do 5.2.2017 na e-mail KMFC@seznam.cz

Kurz vede: Martin Hruška – instruktor první pomoci

                    Daniel Mikulka – zdravotnický záchranář