PRVNÍ POMOC VE SPORTU A TURISTICE

Kurz první pomoci zaměřený na úskalí poskytování první pomoci, jak na cestách v přírodě, tak při provozování sportovních aktivit.
Kdy : 27.5.2017 od 13:00 hod. do 18:00 hod.
Kde: Křelov- Fort XVII Křelov
Obsah kurzu:
1. Lékárnička na cesty,
2. Tísňové linky a Horská služba
3. CPR – techniky „over head“
4. Klíště a jeho nebezpečí,
5. Ošetření puchýřů
6. Pitný režim – termická poškození
7. podchlazení
8. Anfilaxie
9. Fixace končetin – použití dlahy sam splint, improvizace
10. Mozkolební trauma – fixace krku
11. Transport
Cena kurzu: 400,- kč ( v hotovosti na místě)


Přihlášky: do 20.5.2017 na e-mail: KMFC@seznam.cz,
Kurz zakončen : osvědčením o absolvování 
Pozor : Omezený počet míst na deset posluchačů!

Minimální počet účastníků: 4